Rekordskadestånd i Dreamfilm

2018-02-22

Göta hovrätt meddelade just dom i målet mot de ansvariga för Dreamfilm.

Straffen sänktes men med ett rekordhögt skadestånd på 4 250 000 kr för det illegala tillgängliggörandet av filmen Maria Wern-Drömmen förde dig vilse dömdes ut.

Skadeståndet innebär en tydlig upprättelse för alla upphovsmän som oupphörligen utsätts intrång på nätet. Vi har idag fått en tydlig och robust praxis för hur skadan ska kompenseras säger Henrik Pontén från Rättighetsalliansen som drev skadeståndskravet.

De låga påföljderna är dessvärre vanliga i denna typ av ärenden och straffet har i princip ingen effekt. Stora förtjänster och låga straff gör att Sverige är ett paradis för pirater avslutar Henrik Pontén.

About us

Against illegal commerce

Rights Alliance works mainly against different forms of internet crime. Mainly we use preventive measures. In some cases this is not enough, we then have the competence to move forward with legal claims. We will give you an overall strategy to act effectively against infringements. Different measures are often needed to achieve certain results.

Read more